Kaç cepheden gelir düşman üstüne,
Göz dikmiş vatana bakmaz tarihe,
Türk’ün şerefidir özgürlük diye,
Düşünmez yanılır,aslan Mehmed’im..

Hazmedemez bizi bu topraklarda,
Bizans’tan kalmadır içinde yara,
Kendince bulduğu tüm fırsatlarda,
İşgale kalkışır, aslan Mehmed’im.

Ateşler yanarken kor ciğerlerde,
Top sesi yükselir tüm cephelerde,
Fransız filosu düzen içinde,
Saldırıya başlar,aslan Mehmed’im.

Denizden vererek destek kuvveti,
Kumkale üstüne gider şiddetli,
Tararken tabyayı o birlikleri,
Karaya çıkarlar, aslan Mehmed’im.

Yirmibeş Nisandır sabah saati,
Şafak aydınlığı böler geceyi,
Sipere yerleşmiş Türk askerleri,
Ölmeye hazırdır, aslan Mehmed’im.

Görülmemiş örnek böylesi teslim,
Kanla çizilmiştir, ordadır resim,
Sonsuza kadarda izler ki neslim,
İbretler ibreti, aslan Mehmed’im.

Fransız askeri Kumkale dedir,
Askerim savaşıp direnmektedir,
Bırakmaz kaleyi beklemektedir,
Sayıca çok azdır,aslan Mehmed’im.

Bir yandan donanma bomba yağdırır,
Öte yandan durmaz asker gönderir,
Fransız sayıca taburu bulur,
Sıkışıp zorlanır, aslan Mehmed’im.

Mecburdur bırakır gider kaleyi,
Kumkale köyüne çekilir geri,
Ardından gelirde düşman askeri,
Sokakta çarpışır, aslan Mehmed’im.

Vatanın her yeri kanla sulanmış,
Ne şehirler köyler kıskaçta kalmış,
Ne uyumuş halkım ne bir an dalmış,
Birliği korumuş, aslan Mehmed’im.

Gerekir takviye zayıftır takım,
Altıncı bölükse sadece yarım,
Yetişir yardıma o aslanlarım,
Direnir düşmana, aslan Mehmed’im.

Sokaklar uğuldar, mermi sesiyle,
Çarpışma hızlanır göğüs göğüse,
Barut kokuları dolar nefese,
Yılmadın,yılmazsın, aslan Mehmed’im.

Varlığından geçip kurban olmuşsun,
Vatan aşkıyla Sen, kuvvet bulmuşsun,
Ne sorgulamışsın ve ne sormuşsun,
Emre amadesin, aslan Mehmed’im.

Fransız ateşe devam ederken,
Komutanın biri şehit düşerken,
Diğeri yaralı yoktur ki çaren,
Hızını kesmezsin, aslan Mehmed’im.

Rüzgar yoldaşındır,yağmur sırdaşın,
Kaç gece kaç gündüz aktı gözyaşın,
Allah,Allah diye duyulmaktasın,
Günümüzde bile,aslan Mehmed’im.

İnatla sürdürdün sen çarpışmanı,
Cephanen giderek daha azaldı,
Yinede durdurdun, o Fransız’ı,
Bükülmez bileğin,aslan Mehmed’im.

Toparlanıp geçtin karşı atağa,
Dağıldı düşmanın döndü şaşkına,
Teslim olmak ister beyaz bayrakla,
Komutan ararlar, aslan Mehmed’im.

Rütbesi yüksektir komutanının,
Teslim olmak ister, ama alanın,
Denkliğini sorar, ister ki farkın,
Önüne geçmesin, aslan Mehmed’im.

Bir türlü çözülmez farkı dillerin,
Uzayıp gidince teslim törenin,
Fırsatçı Fransız yine mevzinin,
Ardına saklanır, aslan Mehmed’im.

Karşılıklı ateş başlar yeniden,
Donanması durmaz deniz yönünden,
Kendi askeride o kıyıdayken,
Bombalar yağdırır, aslan Mehmed’im.

Mezarlık,Kumkale ve Orhaniye,
Hattına çekilip güçlendin yine,
Sel gibi akansın düşman üstüne,
Kanlarınla boğdun, aslan Mehmed’im.

O kanlar ki bize gelir kokusu,
Sende yitirilmiş ölüm korkusu,
Mirasın ardında, o Türk ordusu,
İzinden gidendir, aslan Mehmed’im.

Fransız tutsa da kıyı şeridi,
Bir adım öteye geçemediki,
Elinde kalandır tek hezimeti,
Bozguna uğrattın, aslan Mehmed’im.

General Hamılton verir emiri,
Takviye etsinler İngilizleri,
Diyerek çağırır onları geri,
Fransızlar gider, aslan Mehmed’im.

Serbesttir Kumkale şanın yücedir,
Direniş öyküsü sende gizlidir,
Binlerce şehidin yeri göktedir,
Vatanın sağolsun, aslan Mehmed’im.

Ne kucaklar kaldı, kimsesiz yetim,
Ne ocaklar söndü, sönmez ateşim.
Siperden sipere koşar askerim,
Dualar ardında, aslan Mehmed’im.

Kumkale üstüne giderken düşman,
Şaşırtmak amaçlı davrandı o an,
Asıl hedefiyse karşı kıyıdan,
Seddülbahir idi, aslan Mehmed’im.

Bilmez ki planlar döner kendine,
Hedefi şaşırtsa yine ne çare,
Her iki kıyıda Mehmed efsane,
Çok geç anladılar, aslan Mehmed’im.

Aynı anda yapar çıkarmasını,
Ateşe vererek her iki yanı,
Susturmaz kullanır, donanmasını,
Susturan sen oldun, aslan Mehmed’im.

Saldırı planı düşünülmüştür,
Beş ayrı kumsaldan öngörülmüştür,
Seddülbahir için hazırlanmıştır,
Tümenler,taburlar, aslan Mehmed’im.

Zığındere’den ve İkiz koyundan,
Ertuğrul,Hisarlık, Teke yönünden,
Başlatır çıkarma, dönmez küfründen,
Yirmibeş nisandır, aslan Mehmed’im.

Alçıtepe’yedir amaç ulaşmak,
Kilitbahir’ede oradan varmak,
Bataryalarını senin susturmak,
Kolay mı sandılar, aslan Mehmed’im.

Düşmanın aklınca, susacaklardı,
Boğazın girişi açılacaktı,
Donanma usulca yol alacaktı,
Yolundan geçilmez,aslan Mehmed’im.

İngiliz askeri,Zığındere’ye,
İki taburu ve bir bölüğüyle,
Hazırlık ateşsiz,baskın şeklinde,
Çıkartma yapmıştır, aslan Mehmed’im.

Kumsalda askerim bulunmamakta,
İntikal ederler, görüp çıkartma,
Gece boyu süren, bir taarruzla,
İnatla direnir, aslan Mehmed’im.

Sabaha çekilir, düşman askeri,
Boşaltır kumsalı, yenemez Sen’i,
Zığındere alır, tarihte yeri,
Yenilmez bilindin, aslan Mehmed’im.

İkiz Koy’unuda,üçüncü tabur,
Altıncı bölüğü savunmaktadır,
İlk ateş sonrası çekilmişlerdir,
Mecburen geriye, aslan Mehmed’im.

Desteğe giderken, çıkartma gören,
Yedinci bölüğe komuta eden,
Subayım kararı verirde hemen,
Taarruza geçer, aslan Mehmed’im.

Şaşkına dönerde o İngilizler,
Belirsizce kalıp anlayamazlar,
Gün boyu bir adım ilerlemezler,
Birliğin bölünmez, aslan Mehmed’im.

Zayıftır hattımız ne yazıktır ki,
Bir ara ilerler düşman askeri,
Alırlar İkiz’ de, bir tepemizi,
Karacaoğlan’ı, aslan Mehmed’im.

Devam eder gider savunmaları,
Tümenler geride bekler yardımı,
Ne kadar azsa da Türk’ün sayısı,
Nice çoklara denk,aslan Mehmed’im.

Üçüncü taburdan, Teke Koy’una,
Onikinci bölük eder müdafa,
İngilizler çıkar durur kumsala,
Karşılık görürler, aslan Mehmed’im.

General Hare’dir, başlarındaki,
Etrafına toplar, bütün askeri,
Zayıf yönünden de tutar sahili,
Savunma çekilir, aslan Mehmed’im.

Çekilse de eder güçlü ateşler,
Hare yaralanır,düşse de siper,
Geri hatlardan da müdafa eder,
İngiliz çakılır, aslan Mehmed’im.

Ertuğrul Koy’uda önceliklidir,
Hamılton orada taktik düşünür,
İkibinden fazla asker bindirir,
Kömür gemisine, aslan Mehmed’im.

Karaya oturtup o gemisini,
Dubalarla çıksın ister askeri,
İki saat sürer önden ateşi,
Kirte Köyü yanar, aslan Mehmed’im.

Beşbine yakındır top mermileri,
Kıyıyı döverde vurur Kirte’yi,
Dumanlar altında, geçer gecesi,
Yangınlar atlatır, aslan Mehmed’im.

Sürerken topların yoğun mermisi,
Filikalar gelir,içlerindeki,
İrlanda askeri, yanında gemi,
Kıyıya süzülür, aslan Mehmed’im.

Karaya vurunca kömür gemisi,
Filikaların da o mesafesi,
Yirmimetre iken, başlar ateşi,
Siperde Türklerin, aslan Mehmed’im.

O ana kadarki beklemişlerdir,
Tek bir el ateşi etmemişlerdir,
Başlayıp peş peşe yağdırmışlardır,
Düşmana mermiyi, aslan Mehmed’im.

Hiçbiri inemez filikalardan,
Vurulup giderler akıntılardan,
Karaya vurunca, kurup köprüden,
Koşmaya başlarlar, aslan Mehmed’im.

Bu sefer ateşi onlar üstüne,
Çevirir savunma,varmaz sahile,
İnenlerden bir tek askeri bile!
Kayıpları ağır, aslan Mehmed’im.

Uğrayıp bozguna, kalır gemide,
Tıkanır çıkartma, varmaz hedefe,
Taktikleri düşer suyun dibine,
Hedefler şaşırtan, aslan Mehmed’im.

İrlanda taburu eriyip gitmiş,
Sadece ikiyüz askeri kalmış,
Tüm subaylarıysa, nerdeyse ölmüş,
Düşmanı kahreden, aslan Mehmed’im.

Kendi pilotları havadan izler,
Ertuğrul Koy’unda, elli metre yer,
Dökülen kanlarla, kızıla döner,
Raporuna yazar, aslan Mehmed’im.

Hisarlığa çıkar İngiliz güçler,
O kıyıyı otuz askerim bekler,
Bir süre düşmanı orda sabitler,
Ancak zor dayanır, aslan Mehmed’im.

Kanat açığından ilerler düşman,
Askerim geriye çekildiği an,
Yetişir yardıma,vermez ki aman,
Sekizinci bölük, aslan Mehmed’im.

Tüm koylarda kalır çakılı onlar,
Başladığı gibi gitmez planlar,
Ummadığı kaybı yaşayıp şaşar,
İtilaf birliği,aslan Mehmed’im.

Yinede koylarda tutunmuşlardır,
Sayıca takviye edilmişlerdir,
Oniki tabura yaklaşmışlardır,
Beş tabura karşı, aslan Mehmed’im.

Yetişen kuvvetle Türk askerleri,
Yirmibeş nisanın hemen gecesi,
Taarruza kalkar, atlar ileri,
Cesurca çarpışır, aslan Mehmed’im.

Bir tarafta düşman hedef hesaplar,
İlk günkü planda sarsıntı yaşar,
Türk subaylarıysa,takviye bekler,
Üstlerine yazar, aslan Mehmed’im.

İkinci gündeyse gemiden iner,
İngiliz askerler, taarruz eder,
Seddülbahir Köyü içinde geçer,
Yakın çarpışmalar, aslan Mehmed’im.

Sadece kırk kadar askerim vardır,
Bir tabura ancak, çok az dayanır,
Düşman Seddülbahir Köyünü alır,
Tepeleri tutar, aslan Mehmed’im.

Çekilir o zaman Türk Birlikleri,
Alçıtepe,Kirte yönünde geri,
Yorgundur yapamaz,düşman keşfini,
Bilemez nerdesin,aslan Mehmed’im.

Tüm gecede bekler saldırı senden,
Gerginken ulaşır emir yeniden;
Siperler kazarak, hiç çekilmeden,
Üstüne gelmektir,aslan Mehmed’im.

Yirmisekiz nisan birinci Kirte,
Savaşı yapılır, müttefiklerce,
İngiliz, Fransız, hep beraberce,
Saldırıya geçer, aslan Mehmed’im.

Gitseler de baştan biraz ileri,
Yedinci tümenden alır yerini,
İki tabur asker, büker belini,
Yarbay Sabri bey’le, aslan Mehmed’im.

Devam eden günler,destekler gelir,
Her iki tarafta daha güçlenir,
Düşman askerleri, iki katındır,
Sayıda, mermide, aslan Mehmed’im.

İkinci Kirte’de, üçüncüsüde,
Sonuçsuz kalınca, Alçıtepe’ye,
Varamaz bir türlü, düşmanın diye,
Taktikler gelişir, aslan Mehmed’im.

Siperler alınır,kazıp ileri,
Gece basılırlar, Türk mevzileri,
Sürdürüp bağımsız hareketleri,
Zayıfla isterler, aslan Mehmed’im.

Kerevizdere’de, Zığındere’de,
Savaşlar yapılır, güçlü ateşle,
Donanmada durmaz, hep desteğiyle,
Kıyıları döver, aslan Mehmed’im.

Ne kadar uğraşsa, sonuç alamaz,
Bir iki tepeden öte geçemez,
Aylar süren savaş, amaca gitmez,
Düşmanın bunalır, aslan Mehmed’im.

Ağustos ayına gelinmiştir de,
Umutta kalmıştır, hep Alçıtepe,
Binlerce kaybını sen versen bile,
Düşmanında verir, aslan Mehmed’im.

Tanırlar özünü, büyük gücünü,
Mağlubiyetidir, küçük görüşü,
Düşmanında anlar,yenemez Türk’ü,
Umutsuzdur artık,aslan Mehmed’im.

Seddülbahirden’ de ümit gidince,
Anafartalar’da açılır cephe,
Uğrattın orda da, sen hezimete,
Çanakkale senin,aslan Mehmed’im.

Son kozları oynar o müttefikler,
Harekat planı bir çember çizer,
Geriden sarkarak kıskaçlar düşler,
Niyeti yok etmek,aslan Mehmed’im.

Suvla’ya çıkarda bu amacıyla,
Kocaçimentepe, Conkbayırıyla,
Hedef alınarak, cephe açmaya,
Düşmanın kararlı,aslan Mehmed’im.

Anafartalar’da üçüncü cephe,
Açarak sanacak boğaz elinde,
Yanıp tutuşuyor İstanbul diye,
İtilaf güçleri, aslan Mehmed’im.

Bekliyor onları hazır kıyıda,
Mehmed’in öfkesi demir yumrukla,
İmkansız içinde o yorgunlukta,
Azmini kırmadın, aslan Mehmed’im.

Cepheye komutan hemen atanır,
Mustafa Kemal’dir, kurmay albaydır.
Adını yazdırır,tüm dünya tanır,
Yenilmez muzaffer,aslan Mehmed’im.

Dokuz ağustosta sabah saati,
Durmayıp vererek taarruz emri,
Düşmana gönderir iki tümeni,
Mustafa Kemal’in, aslan Mehmed’im.

Bizzat başındadır, önde gidendir,
Yolunu gösterir, cesaret verir,
Beklemez düşmanın kayıplar verir,
Gücünü arttırır, aslan Mehmed’im.

Anafartalar’da birinci zafer,
Böylece kazanır ve devam eder,
Yağmurla kan ile dolsa da siper,
Canından geçmiştir,aslan Mehmed’im.

Düşmanın anlar ki durum vahimdir,
Güç katmak amaçlı birlik gönderir,
Yapılan saldırı yine gösterir,
İkincide hüsran,aslan Mehmed’im.

Takviye edilir Türk birlikleri,
Mustafa Kemal’in emrinde hepsi,
On ağustos sabah, karanlık vakti,
Hücuma kalkılır, aslan Mehmed’im.

Hücum ki sadece süngü kullanır,
Ortalık kan gölü can pazarıdır,
Mehmed’i imanı şaha kaldırır,
Düşmanı dağıtır,aslan Mehmed’im.

Hakimdir bölgeye tamam savunma,
Boşaltmaya kadar geçen zamanda,
Devam edecektir, düşman savaşa,
Siperde,mevzide, aslan Mehmed’im.

Yani boşunadır son cepheleri,
Ne boğazı geçer şer birlikleri,
Ne ileri gider,hayalindeki,
İstanbul imkansız,aslan Mehmed’im.

Yakın yakınadır göğüs göğüse,
Yapılan savunma düşman üstüne,
Mustafa Kemal’i sanmasın kimse,
Siperden geride,aslan Mehmed’im.

Askerin yanında, tüfek elinde,
Bombalar dolaşır başı üstünde,
Toz toprak içinde,bin tehlikeyle,
Yılmaz komutanın,aslan Mehmed’im.

Ölümden dönerde bir gün cephede,
İsabet eden bir, şarapnel ile,
Saate denk gelir, kalbi üstünde,
Komutanın yaşar,aslan Mehmed’im.

Adı duyulurken içte ve dışta,
Ziyarete gelir akın akına,
Gazeteci,yazar ve ressamı da,
Cephede bulunur,aslan Mehmed’im.

Yayılır haliyle haklıdır ünü,
Halkına gösterir beklenen günü,
Düşmanın ağzında duyulur övgü,
Albay Mustafa’ya, aslan Mehmed’im.

İlk şiir yazılır o dem adına,
Kahraman olmuştur halk arasında,
Kulaktan kulağa masal tadında,
Dillere destandır,aslan Mehmed’im.

Başkomutanlıkta farkını görür,
Hakkı verilerek rütbe yükselir,
Üç madalya, iki nişanda alır,
Muzaffer komutan,aslan Mehmed’im.

Dünyaya duyulur Çanakkale’de,
Türk’ün insanlığı ve mertliği de,
Görürler aylarca, gerçek asker ne,
Açıkça yazarlar, aslan Mehmed’im.

Kızılhaç çadırı bombalanmamış,
Yaralı botları hedef almamış,
Hastane, sedyeye kurşun gitmemiş,
Bu senin farkındır, aslan Mehmed’im.

İsabet alıp ta batan gemiye,
Atış yapılmamış ikinci kere,
Yük hayvanlarına gelince bile,
Merhametin önde, aslan Mehmed’im.

Tepeler elinde, müsait doğa,
Dokunmadın yine zehirli gaza,
Yakışmaz bilirdin yüce şanına,
Kahpece savaşmak,aslan Mehmed’im.

Bütün onurunla tekti hedefin,
Toprağım benimdir, çiğnetmem dedin.
İkiyüzellibin, şehidi verdin,
Vatan ve millete,aslan Mehmed’im.

3.Bölüm İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir